Dédszüleim mosoni lakásának berendezése 1915 körül.

Kép
Ez a rajz is édesanyám vázlatai és leírása alapján készült. Az édesanyámmal készített interjú szövege kitér arra, hogy dédanyámék miként használták lakásuk különböző helyiségeit és azokban a bútorok milyenek voltak.

Fotó adatai

Photos from this interviewee