Fejezetek a magyarországi zsidóság 19-20. századi történetéből

Oktatási anyag adatai