Oktatási anyagok

Cím / Tantárgy Évfolyam Dokumentumok

Hogyan alkalmazzunk projekteket a középiskolai történelemórákon?

Projektterv
társadalomismeret, történelem

Néhány javaslat arra, különböző tanítási egységekhez hogyan kapcsolhatunk szervesen projekteket, legyen azok végeredménye egy prezentáció, egy makett, vagy egy disputa. Javaslataink elsősorban ún. kényes témákhoz kapcsolódnak, így a romakérdéshez, zsidósorshoz...

10, 11, 12, 9

Szempontok óratervek készítéséhez

Módszertani segédanyag

Köszönjük, hogy szakítasz időt óraterved beadására; tudjuk, milyen sok időre van szükség ehhez. Kérjük, a következő okok miatt használd az általunk megadott szempontokat az óraterv elkészítéséhez:

 • -  Óraterveink egységes struktúrája segít...

The women who taught me everything - Interactive Film Script

History

The interactive film scripts combine the scripts of the Centropa Films with the links metioned in the Study Guides, thus marking various historical, cultural and geographical references.

You can use...

Magyarországi holokauszt feldolgozás

Óraterv
történelem

Hámos Imréné Piroska élettörténete alapján, „Élet a Dunán” című Centropa kisfilm feldolgozása 3x45 perces órában.

7, 11

Együtt élve a történelemmel

Feladatbank, Óraterv
német nyelv, történelem, társadalomismeret

A meglévő ismeretek, előítéletek, sztereotípiák összegyűjtése a zsidósággal kapcsolatban, új nézőpontok kialakítása személyes sorsok alapján.

7, 11

Holokauszt a művészetek nyelvén

Óraterv, Projektterv
környezetismeret

Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén.

Az alsótagozatos diákok egy csoportjával beneveztünk és több héten...

1 - 4

Nők, akiktől mindent megtanultam

Óraterv
történelem

Az óra helye a tanmenetben: Magyarország részvétele a második világháborúban. Előzetes ismeretek: a második világháború története tanultak a Holokausztról.

Az óratervben szereplő linkek már nem érvényesek. A website megváltozott, de...

12

My escape from Prague (angol nyelvű)

Lesson plan
History

A 9. évfolyamon a történelemórákon 20. századi történelm tanításához,  Jindrich Lion című filmjének felhasználásával. 
Cél: a tanulók felismerjék, hogy a történelmi események nem csupán egy fejezet a történelemkönyvben. Tanulmányozni fogják...

12

Szerelem papírrepülőn

Óraterv
történelem, társadalomismeret

Nőnapi ünnepség
(az óraterv egy zsidó iskolai osztálynak készült, de jól használható nem zsidó iskolában is). Osztályfőnöki óra 9. osztályosoknak (45 perc)

Az óratervben szereplő linkek már nem érvényesek. A...

9

Szerelem papírrepülőn

Óraterv, Projektterv
etika, hit- és erkölcstan, német nyelv, történelem, irodalom

Az óravázlat egy teljes holokauszt témahetet vázol. A témahét célja, hogy a diákoknak osztályszinten, de akár még kisebb csoportokban is, beszélgetésre legyen alkalma, kérdéseket tehessenek fel, elgondolkozhassanak arról, hogy milyen...

9, 10, 11, 12

Bevezető film-Kinszki-Braun-Koltai filmek alapján

Óraterv
történelem

Az óraterv három népszerű Centropa-fim - Braun Miklós: Egy esküvői kép, Kinszki Judit: Szerelem papírrepülőn, Koltai Panni: 3 generáció, 6 esküvő- segítségével dolgozza fel a magyarországi zsidóság 20. századi történetét...

11, 12

Három generáció, hat esküvő

Feladatbank
osztályfőnöki óra, egyéb projektek


Az óra egy a tanár által elképzelt és felvázolt osztálytermi, iskolai szituációban történik. Az osztályfőnöki órát legszerencsésebb a holokauszt emléknaphoz kapcsolni.
Az órához a tanár, Koltai Panni: Három generáció, hat...

8, 9, 10, 11

Vallásos családban nőttem fel

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, judaisztika, irodalom

A tanár 4-5 fős csoportokra osztja az osztályt (véletlenszerűen vagy előre beosztva)
A csoportok kapnak 1-1 fényképet a két film szereplőjének családtörténeti fotóarchívumából (forrás: www.centropa.hu)

Feladat: „megszólaltatni a képet”...

11, 12

"Egy ortodox gyermekkor" - Faludi József története

Óraterv, Projektterv
környezetismeret, irodalom

Óravázlat tervezet: Faludi József élettörténetének feldolgozása

 • Témahét célja:
  • Múlt ismerete nélkül nincs,
  • családtagok életének megismerése,
  • családfakészítés,
  • makro környezetből eljutni egy nagyobb közösség életének, szokásainak és

   múltjának megismeréséhez...

1 - 4

Irregular Cookbook (angol nyelvű)

Lesson plan
History

Tantárgyi célok és készségekkel kapcsolatos célok
A tanulóknak meg kell érteniük, hogy a szóbeli történelem; különösen a családi történetek is a történelmünk részei. Sokat tanulhatunk más emberek élettörténetéből.
Ezeknek a...

9

Egyediség és hasonlóság - a magyar zsidóság története a 20. században

Óraterv
történelem

Az órák célja a 20. századi magyar zsidóság történetének áttekintése családtörténeteken keresztül. Fő célom az volt, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi zsidóság mindennapjait, lássák, hogy teljesen különböző családi, társadalmi...

10

"Egy jó nyaralás csodákra képes” – Mire emlékezünk, és miért?

Óraterv
irodalom

Célok: Az empátia és a gondolkodás fejlesztése. Szembesülés az emlékezésre vonatkozó problémákkal, kérdésekkel (Milyen szerepet játszik az emlékezés az egyéniség identitásának megteremtésében? Elfojthatjuk-e fájdalmas emlékeinket? Miért kell / nem kell...

11, 12

Alapfogalmak a zsidóságról

etika, hit- és erkölcstan, hon- és népismeret, irodalom, osztályfőnöki óra, társadalomismeret, történelem
10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, University

Interwar Hungarian Photographers Project

other projects

Interwar Hungary produced some of the best modernist photographers: Imre Kertesz, Robert Capa, and Laszlo Moholy Nagy. All were Jewish. Another great Jewish Hungarian photographer of the period was Imre...

12

Cooking in the classroom: To cook or not to cook!

other projects

This lesson uses the interview from Hedvig Endrei, from Hungary. In a labor camp during the war, Mrs. Endrei and her friends wrote out a book of recipes and she...

8

Mariann Szamosi: Post-War Jewish Life in Hungary

History

In this lesson plan, Centropa films are used to introduce students to Jewish life in Hungary during the late 19th and early 20th centuries, with a focus...

7

Fogalomtárak

Módszertani segédanyag
etika, hit- és erkölcstan, történelem, hon- és népismeret, irodalom, osztályfőnöki óra, társadalomismeret

Történelmi és zsidó kultúrával, vallással kapcsolatos fogalomtárak.

1 - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, University

Piroska Hamos: Foundations of Halacha and Aggada

History

In this lesson about the "Foundations of Halacha and Aggada", Students will engage in a unit exploring various definitions of Jewish community. They will study both classical (Biblical and Rabbinic)...

8

Centropa eBook: Ilona Seifert

other projects

My grandfather, Bernáat Riemer was born in Obuda. He studied bakery as an apprentice and then became a baker's journeyman. He worked diligently, and later bought the bakery where he had worked...

Videókészítési verseny - Útmutató

Módszertani segédanyag
etika, hit- és erkölcstan, történelem, hon- és népismeret, irodalom, osztályfőnöki óra, társadalomismeret

A mai világban a videó egyre elterjedtebb formája az események, gondolatok, érdekességek vagy éppen kutatómunkák közvetítésének. Közkedvelt műfaj, nem csak a fiatalok, hanem mindenki számára. Olyan oktatási projekt megvalósítására hívunk...

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

School Tableau Project

other projects

It is a Austro-Hungarian tradition for schools to take group photographs of graduating classes, and post them in shops around town and throughout the school for everyone to take pride...

11

Onsite Learning: A special approach to Generation Z

History, other projects

This PowerPoint offers an overview of how to create an onsite learning experience for students, what to consider as you plan, and some of the challenges you may face.

10, 11, 12, 9

„Emberek az embertelenségben"

Projektterv
történelem, irodalom, osztályfőnöki óra

Témahétre terveztük a téma, nevezetesen, a holokauszt feldolgozását. Több tantárgy órai anyagát e köré a téma köré szerveztük. Célunk, hogy a diákok korosztályuknak megfelelően, minél szélesebb körben ismerjék meg a...

8

Együtt könnyebb

Óraterv
történelem, osztályfőnöki óra, etika, hit- és erkölcstan

A Centropa Túlélés Szarajevóban című kisfilmjéhez készült 2x45 perces osztályfőnöki/történelem/etika órára tervezett foglalkozás. Az óra elősegíti a csoportban való együttműködést, más kultúrák megismerését és érzékenyíti a diákokat, hogy elfogadóbbak legyenek...

9, 10, 11, 12

Keresztül-kasul Európában

Feladatbank
történelem
8, 9, 10, 11, 12
 • loading ...